ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶದ ನಂತರ ನನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪುಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಕ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಗೆಳೆಯನಿಂದ ನಕ್ಕಳು